FESPA – Φορείς από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Τι είναι το FESPA;

To FESPA είναι το ελληνικό πρόγραμμα της LH Λογισμικής και ένα από τα δημοφιλή προγράμματα της ελληνικής αγοράς για την ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικών κατασκευών.

Η έκδοση 5.6.0.14 του FESPA10ec της LH Λογισμικής ενσωμάτωσε τους Ευρωκώδικες έτσι ώστε όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι να μπορούν να διεξάγονται, για κάθε κατηγορία πλαστιμότητας, σύμφωνα με:

 • Ευρωκώδικας 0
 • Ευρωκώδικας 2 για το σχεδιασμό φορέων από σκυρόδεμα,
 • Ευρωκώδικας 3 για το σχεδιασμό κατασκευών από χάλυβα,
 • Ευρωκώδικας 7 για το γεωτεχνικό σχεδιασμό και
 • Ευρωκώδικας 8 για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών.

Επιπλέον ενσωμάτωσε και τα εθνικά προσαρτήματα όπως κυκλοφόρησαν από τον Ε.Λ.Ο.Τ για Ελλάδα και Κύπρο. Το 2014 δημοσιεύτηκε απόφαση έγκρισης εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα. (ΦΕΚ 1457/5-6-14).

Ο σχεδιασμός ενός δομήματος με βάση τους Ευρωκώδικες μπορεί να δώσει σαν αποτέλεσμα ένα κτίριο που είναι ασφαλέστερο στους σεισμούς, οικονομικότερο κατά την κατασκευή και λειτουργικότερο στην χρήση απ’ ότι θα πετύχαινε κανένας σχεδιάζοντας το ίδιο κτίριο με βάση τους ελληνικούς κανονισμούς. Τα πλεονεκτήματα αυτά, τα οποία είναι αποτέλεσμα της πληρότητας και της λεπτομέρειας των διατάξεων, επιτεύχθηκαν με την συλλογική εργασία των κορυφαίων επιστημόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Ασφαλέστερα δομήματα επιτυγχάνονται, όχι μόνο λόγω του ότι εισάγονται νέοι ή αυστηροποιούνται ορισμένοι έλεγχοι αλλά και επειδή αυξάνεται το επίπεδο των εισαγόμενων σεισμικών δυνάμεων.
 • Οικονομικότερα δομήματα. Καθώς στον Ευρωκώδικα κάθε δόμημα αντιμετωπίζεται με τις ιδιαιτερότητές του, πχ κανονικό σε κάτοψη, κανονικό καθ’ ύψος κλπ, δίνεται η ευκαιρία στον προσεκτικό μελετητή προσαρμοζόμενος στις ιδιότητες κάθε κτιρίου να μειώσει αποτελεσματικά τους όγκους σιδήρου και σκυροδέματος που απαιτούνται κατά τον σχεδιασμό του κτιρίου.
 • Λειτουργικότερα δομήματα. Ο EC8 δεν επιβάλλει τα υπερβολικά μεγάλα τοιχώματα, 1.5 ή 2m, όπως επέβαλλε ο Ελληνικός κανονισμός σχεδόν σε κάθε οικοδομή αλλά αφήνει στην ευχέρεια του μελετητή να επιλέξει το πλήθος και το μήκος των τοιχωμάτων καθοδηγώντας τον για το είδος και την λεπτομέρεια των ελέγχων που χρειάζονται κάθε φορά ώστε να εξασφαλισθεί η ικανότητα της κατασκευής να ανταπεξέλθει στους αναμενόμενους σεισμικούς κραδασμούς. Αυτό δίνει διέξοδο στο λειτουργικό σχεδιασμό των κτιρίων ώστε να δημιουργούνται εκάστοτε οι απαραίτητες θέσεις γκαράζ και να μην παρεμποδίζονται άλλες λειτουργίες του κτιρίου ή αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

Η έκδοση 7.0.0.16 του FESPA 15 προσέφερε νέες δυνατότητες όσον αφορά:

 • Τα αναπτύγματα οπλισμών για όλες τις δοκούς του ορόφου
 • Το τεύχος μελέτης
 • Τη νέα οντότητα Κάνναβος – Αυτόματη απόδοση θέσεων οντοτήτων

Τέλος, στην πιο πρόσφατη έκδοση 7.1.0.2 του Fespa 16 δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής & επεξεργασίας κειμένου πλούσιου σε περιεχόμενο και με ιδιαίτερη μορφοποίηση, ενώ στην εργαλειογραμμή «Βασικά» προστίθεται η οντότητα «Τοπογραφικό» με την οποία είναι εφικτή η σχεδίαση τοπογραφικού σχεδίου.

Σεμινάρια FESPA – Φορείς από Οπλισμένο Σκυρόδεμα στην AlphaCAD

Μέσα από τα σεμινάρια FESPA – Φορείς από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, επιτυγχάνεται η εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος, η εκμάθηση και χρήση των εργαλείων, των παραμέτρων και των εντολών του, ενώ γίνεται επίσης αναφορά:

 • Στις βασικές αρχές του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ).
 • Στις βασικές αρχές του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ).
 • Στους Ευρωκώδικες.
 • Στη γραμμική μέθοδο ανάλυσης – Pushover.

*FESPA 10 – Ευρωκώδικες & Pushover

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2110176527 ή στο info@alphacad.gr.