Σεμινάρια AutoCAD Architecture

Τι είναι το AutoCAD Architecture;

To AutoCAD Architecture είναι η αρχιτεκτονική προέκταση του Αutocad. Τα αρχιτεκτονικά εργαλεία του λογισμικού προσφέρουν τη δυνατότητα σχεδίασης (design) και τεκμηρίωσης (documentation) πιο αποτελεσματικά στο γνώριμο περιβάλλον AutoCAD. Εξειδικεύεται στη σχεδίαση κτιριακών και αρχιτεκτονικών σχεδίων τα οποία από γραμμικά (βάση του ΑυtoCAD 2D) δημιουργούνται στο χώρο σε προοπτική διάσταση με όλα τα δομικά στοιχεία της κατασκευής. Το ΑutoCAD Architecutre είναι το βασικότερο σχεδιαστικό εργαλείο σε όσους ασχολούνται κυρίως με τη σχεδίαση κτιριακών κατασκευών.

Ο χρήστης του Autocad Architecture έχει τη δυνατότητα να εξελίξει το γραμμικό σχέδιο δημιουργώντας όγκους και χρησιμοποιώντας τα βασικά στοιχεία της κτιριοδομικής κατασκευής όπως τοιχοποιίες, ανοίγματα, παράθυρα, πόρτες, κουφώματα, πλάκες, δάπεδα, στέγες, κλίμακες κ.α. Επίσης, το ΑutoCAD Architecture έχει τη δυνατότητα να εξάγει όψεις και τομές του υλοποιημένου κτιρίου.

Σεμινάρια AutoCAD Architecture στην AlphaCAD

Στην AlphaCAD πραγματοποιούνται σεμινάρια AutoCAD Architecture από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Μετά το πέρας του σεμιναρίου αποστέλλεται κατευθείαν από την Autodesk Certificate of Completion by Autodesk – Βεβαίωση παρακολούθησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2110176527 ή στο info@alphacad.gr για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο σεμινάριο.