ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – GDPR

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR).

H AlphaCAD δηλώνει υπέυθυνα ότι έχει πλήρως εναρμονιστεί με τις διατάξεις του  ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/29.8.2019) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Καν. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ένα από τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στην AlphaCAD.

H AlphaCAD λαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί να έρθει σε επικοινωνία με αυτή ο κάθε ενδιαφερόμενος (mail, φόρμα επικοινωνίας μέσω του site, τηλεφωνική επικοινωνία) τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email. Ο σκοπός της συλλογής αυτών των στοιχείων είναι  η ενημέρωση του εν δυνάμει συμμετέχοντα για τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται την παρούσα χρονική στιγμή ή και μελλοντικά για τα σεμινάρια που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Όλα τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα που συλλεγόνται διατηρούνται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή μόνο στην ΑlphaCAD για εύλογο χρονικό διάστημα, δεν προωθούνται σε τρίτους και δικαίωμα επεξεργασίας τους διατηρεί μόνο το προσωπικό της AlphaCAD που δεσμευεται με δήλωση εμπιστευτικότητας.

Επισημαίνεται ότι, ανα πάσα στιγμή, έκαστος μπορεί να διακόψει την ενημέρωση που παρέχει η AlphaCAD μεσω οποιουδήποτε τρόπου επικοινωνίας (τηλεφωνική επικοινωνία, sms, email – newsletter) αποστέλλοντας email στο επισημο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της AlphaCAD που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ζητώντας την διαγραφή με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας.

  • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται στην AlphaCAD:

Η ΑlphaCAD λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικής ή έντυπης φόρμας εγγραφής τα προσωπικά δεδομένα του κάθε συμμετέχοντα σε έκαστο σεμινάριο τα οποία είναι απαραίτητα ούτως ώστε να διεκπληρωθεί η ευρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της. Συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα που συλλεγόνται κατά την εγγραφή σε έκαστο σεμινάριο είναι τα εξής:

Ονοματεπώνυμο, τηλεφωνο επικοινωνίας, κινητό τηλέφωνο, διευθυνση (έδρα), επάγγελμα, ΑΦΜ , ΔΟΥ, ΑΔΤ και  email επικοινωνίας.

Η συλλογή αυτών των προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί στην απρόσκοπτη λειτουργία της AlphaCAD ώστε να διεξαχθεί η ομαλή ροή των υπηρεσιών που προσφέρει. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω λόγοι:

  • Για την επικοινωνία με το κάθε συμμετέχοντα προς ενημέρωση του για το σεμινάριο που συμμετέχει . Η επικοινωνία αυτή μπορεί να διεξαχθεί με κάθε έμμεσο τρόπο (πχ τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή sms, αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστολή newsletters).
  • Για την χορήγηση βεβαιώσης ολοκλήρωσης έκαστου σεμιναρίου όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεί α του συμμετέχοντα.
  • Για την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών (αποδειξή/τιμολόγιο παροχής υπηρεσίων).
  • Για μελλοντική επικοινωνία με τον κάθε συμμετέχοντα προς ενημέρωση του για σεμινάρια που ενδεχομένως να τον ενδιαφέρουν.

Όλα τα προαναφερόμενα προσωπικά δεδομένα που συλλεγόνται διατηρούνται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή μόνο στην ΑlphaCAD για εύλογο χρονικό διάστημα, δεν προωθούνται σε τρίτους και δικαίωμα επεξεργασίας τους διατηρεί μόνο το προσωπικό της AlphaCAD που δεσμευεται με δήλωση εμπιστευτικότητας.

Επισημαίνεται ότι, ανα πάσα στιγμή, έκαστος μπορεί να διακόψει την ενημέρωση που παρέχει η AlphaCAD μεσω οποιουδήποτε τρόπου επικοινωνίας (τηλεφωνική επικοινωνία, sms, email – newsletter) αποστέλλοντας email στο επισημο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της AlphaCAD που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ζητώντας την διαγραφή με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας.