Σεμινάρια Inventor

Τι είναι το Inventor;

Το Inventor της Autodesk είναι ένα λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης (3D CAD). Προσφέρει ένα εύχρηστο σύνολο εργαλείων για τρισδιάστατο μηχανολογικό σχεδιασμό, τεκμηρίωση και προσομοίωση προϊόντων. Η ψηφιακή πρωτοτυποποίηση με το Inventor σας βοηθά να σχεδιάσετε και να επικυρώσετε τα προϊόντα σας πριν αυτά κατασκευαστούν και με τον τρόπο αυτό σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε καλύτερα προϊόντα και να μειώσετε το κόστος της ανάπτυξής τους ώστε να φτάσουν ταχύτερα στην αγορά.

Το Ιnventor μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • Δημιουργία τρισδιάστατων εξαρτημάτων
 • Κατασκευή και ανάλυση ολοκληρωμένων μηχανικών συστημάτων
 • Ανάπτυξη σχεδίων DWG για κατασκευή και συναρμολόγηση
 • 3D μηχανολογικό σχεδιασμό
 • Σχεδιασμό ηλεκτρικών συστημάτων
 • Σχεδιασμό σωληνώσεων
 • Τεκμηρίωση σχεδιασμού

Σεμινάρια Inventor στην AlphaCAD

Στην AlphaCAD πραγματοποιούνται Σεμινάρια Inventor από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εισηγητές.

H AlphaCAD προσφέρει:

 • Σεμινάρια Inventor διάρκειας 36 ωρών εκμάθησης του προγράμματος στην τελευταία έκδοσή του.
 • Ολιγομελή τμήματα.
 • Ευέλικτα ωράρια κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες.
 • Επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk χωρίς επιπλέον κόστος (η μόνη πιστοποίηση που είναι πλήρως αναγνωρισμένη σε Ελλάδα και εξωτερικό ως αποδεικτικό βιογραφικού με απευθείας εγγραφή των συμμετεχόντων στα μητρώα της Αutodesk).

Οδηγίες Εγκατάστασης της Εκπαιδευτικής Έκδοσης του Inventor

Για όσους φοιτητές επιθυμούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση στο Inventor υπάρχει το site της: “Autodesk Student Community” μέσα από το οποίο μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν την εκπαιδευτική έκδοση του λογισμικού.

Η εκπαιδευτική έκδοση είναι πλήρως λειτουργική. Μοναδικός περιορισμός της είναι:

 • Ο χρονικός περιορισμός των τριών ετών για τη χρήση του λογισμικού από τη στιγμή της εγκατάστα­σής του.

Για να κατεβάσετε την εκπαιδευτική έκδοση του Inventor πληκτρολογείτε τη διεύθυνση:

Αν το Inventor δεν εμφανίζεται στα Featured Products (προτεινόμενα προϊόντα), πηγαίνετε αριστερά στην επιλογή All Products όπου υπάρχει μία λίστα με όλα τα προϊόντα της εταιρείας και το βρίσκετε από εκεί.

Μόλις το επιλέξετε εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα:

Υπάρχουν τρία βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για το κατέβασμα και την εγκατάσταση του προ­γράμματος.

ΒΗΜΑ 1ο: Εγγραφή (register) ή Σύνδεση (sign in) στην Autodesk Student Community

Όσοι δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην Εκπαιδευτική Κοινότητα της Autodesk θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό επιλέγοντας CREATE ACCOUNT.

Στο 1ο παράθυρο που θα ανοίξει θα ζητηθεί η συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων:

 • Χώρα Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Country of educational institution)
 • Εκπαιδευτικός Ρόλος (Educational role) Από το dropdown menu επιλέγετε Student
 • Ημερομηνία Γέννησης (Date of Birth)
  • Μήνας (Month)
  • Ημέρα (Day)
  • Έτος (Year)

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων πατάτε Next

Στο επόμενο παράθυρο ζητούνται τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο (First name & Last name)
 • Έγκυρος λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email address)
 • Κωδικός πρόσβασης (Password)
 • Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης (Confirm Password)

Επιλέγετε υποχρεωτικά το δεύτερο checkbox (I agree to the Autodesk 360 Terms of Service) και προαιρετικά το πρώτο (I would like to receive e-mail communications…) εφόσον θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά e-mail από την Autodesk.

Μόλις ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των στοιχείων πατάτε Sign Up.

Με την υποβολή των στοιχείων εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα “Verify Your Email” και αποστέλλεται αυτόματα ένα e-mail με τίτλο: “Verify your Autodesk account” στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρο­μείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Πατώντας την επιλογή: “VERIFY EMAIL” στο μήνυμα που λάβατε, μεταφέρεστε εκ νέου στη σελίδα της εκ­παιδευτικής κοινότητας της Autodesk όπου εμφανίζεται το μήνυμα: “Email Verified” και σας δίνεται η επι­λογή Sign In”.

 

Πατώντας Sign in” -και μόνο για την πρώτη φορά μετά την εγγραφή σας- θα χρειαστεί ένα ακόμα βήμα.

Στην οθόνη που θα ανοίξει με τίτλο: “Just one more step”, θα ζητηθούν:

 • Όνομα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο φοιτάτε (Name of Educational Institution)
 • Τομέας σπουδών (Area of Study), όπου μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν
 • Ημερομηνία εγγραφής (Enrolled from)
 • Ημερομηνία αποφοίτησης (Will graduate in…)

Αν το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο οποίο φοιτάτε δεν εμφανίζεται, επιλέγετε “I can’t find my educational institution” και το προσθέτετε εσείς συμπληρώνοντας:

 • Όνομα Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Name of educational institution)
 • Πόλη (City)
 • Νομό (State)

Μόλις ολοκληρώσετε τα απαιτούμενα βήματα εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα που σας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος.

Μόλις ολοκληρώσετε τα απαιτούμενα βήματα εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα που σας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος.

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στην Εκπαιδευτική Κοινότητα της Autodesk πηγαίνετε στην επιλογή SIGN IN.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί συμπληρώνετε το username ή το email και τον κωδικό σας στα αντί­στοιχα πεδία και συνδέεστε πατώντας Sign In.

ΒΗΜΑ 2ο: Επιλογή Προγράμματος και άλλων ρυθμίσεων

Μόλις συνδεθείτε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Πατώντας DOWNLOAD NOW εμφανίζονται τρία πεδία στα οποία επιλέγετε:

 • Version (έκδοση): εμφανίζονται οι τέσσερις τελευταίες εκδόσεις του λογισμικού.
 • *Operating system (λειτουργικό σύστημα): επιλέγετε μεταξύ 32-bit ή 64-bit, ανάλογα με την έκδοση των Windows του υπολογιστή στον οποίο θα εγκαταστήσετε το πρόγραμμα.
 • Language (γλώσσα): συνήθως επιλέγετε English.

*Σημείωση: Για να δούμε ποια έκδοση Windows έχει ο υπολογιστής μας κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο “Ο Υπολογιστής μου” ή “Computer” -> “Ιδιότητες” ή “Properties” (τελευταία επιλογή) και βλέπουμε τον “Τύπο Συστήματος” ή “System Type”.

Μόλις συμπληρώσετε και τα τρία πεδία, θα εμφανιστούν οι πληροφορίες του προγράμματος που επιλέξατε καθώς και τα Serial number και Product key για την ενεργοποίησή του, ενώ οι ίδιες πληροφορίες θα σας αποσταλούν από την Autodesk και σε ένα email με τίτλο “ Autodesk license details”.

ΒΗΜΑ 3ο: Επιλογή Μεθόδου Εγκατάστασης

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι με τις οποίες μπορείτε να κατε­βάσετε και να εγκαταστήσετε το Inventor στον υπολογιστή σας:

1. Install Now Με την επιλογή Install Now το πρόγραμμα εγκατάστασης ξεκινά αμέσως και κατεβάζει το Inventor κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Με τον τρόπο αυτό αποσυμπιέζονται τα αρχεία του λογισμικού πα­ράλληλα με τη διαδικασία κατεβάσματος. Έτσι παρα­κάμπτεται το βήμα της εξα­γωγής των αρχείων μετά το κατέβασμά τους και πριν την εγκατάστασή τους. Η μέθοδος αυτή απαιτεί συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο.

2. Download Now Η επιλογή Download Now εγκαθιστά και ξεκινά το Autodesk Download Manager (DLM). Το DLM που εγκα­θίσταται δίνει μια βελτιστοποιημένη λήψη του πλήρους πακέτου εγκατάστασης του λογισμικού. Μόλις το πακέτο εγκατάστασης κατέβει μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού χωρίς περαιτέρω σύνδεση με το διαδίκτυο.

3. Browser Download (προτεινόμενη) Η μέθοδος Browser Download λειτουργεί χωρίς την εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού. Μέσω του web browser κατεβάζετε ένα αυτόνομο πακέτο εγκατάστασης από το οποίο, μόλις ολοκληρωθεί το κατέ­βασμά του, εξάγετε τα αρχεία και ξεκινάτε τη διαδικασία εγκατάστασης.

*Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, όταν ζητηθεί, εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία τα Serial number και Product key που έχουν αποσταλεί στο e-mail σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2110176527 ή στο info@alphacad.gr για περισσότερες πληροφορίες για τα Σεμινάρια Inventor.