Πιστοποίησεις

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η AlphaCAD είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κε. Δι. Βι. Μ.) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

Πιστοποίηση AUTODESK

Η πιστοποίηση της Αutodesk αποδεικνύει την ποιοτική εκμάθηση των λογισμικών της. Η ΑlphaCAD είναι ένα από τα λίγα πιστοποιημένα και εξουσιοδοτημένα κέντρα εκπαιδευσης και εξεταστικά κέντρα της Αutodesk στην Ελλάδα.

Certificate of Completion

Το Αutodesk Certificate of Completion είναι το διεθνές πιστοποιητικό της Autodesk. Με το πέρας κάθε σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση παρακολούθησης (Certificate of Completion) από την ίδια την Autodesk.

Autodesk Certified Professional

Τα Certificate Associate και Certificate Professional είναι πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης των λογισμικών της Autodesk.

Απευθύνονται κυρίως σε άτομα τα οποία θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε κάποιο από τα λογισμικά της Autodesk. Οι εν δυνάμει κάτοχοι των Certificate Associate και Certificate Professional αποδεικνύουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο Advanced και έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα λογότυπα αυτά σε επαγγελματικές κάρτες και βιογραφικά.

Πιστοποίηση LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗK

Η ΑlphaCAD είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο εκμάθησης από την LH Λογισμική (ελληνική εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή λογισμικού για μηχανικούς). Με το πέρας των σεμιναρίων και την επιτυχημένη ολοκλήρωσή τους, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης του εκάστοτε σεμιναρίου.