Σεμινάρια Μηχανολόγων Μηχανικών

Η AlphaCAD έχοντας γνώση της ανάγκης των Μηχανολόγων Μηχανικών για εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω σε θέματα που άπτονται των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων, υλοποιεί Σεμινάρια εστιασμένα στους κλάδους ενασχόλησης των Μηχανολόγων Μηχανικών, προσφέροντάς τους τα απαραίτητα γνωσιακά εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Σε ποιους απευθύνονται τα Σεμινάρια Μηχανολόγων

Τα Σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτητές και αποφοίτους τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), αλλά και σε Επαγγελματίες Μηχανολόγους Μηχανικούς καθώς και Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους πάνω σε τομείς ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, ενέργειας κ.ο.κ.

Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίου

Η/Μ μελέτες

Μελέτες Θερμομόνωσης

Μελέτες Θέρμανσης – Κλιματισμού

Μελέτες Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Μελέτες Φυσικού Αερίου

Μελέτες Πυρασφαλείας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Σεμινάρια Μηχανολόγων Μηχανικών επικοινωνήστε μαζί μας στο 2110176527 ή στο info@alphacad.gr.