LH Λογισμική

LH Λογισμική

Η LH Λογισμική είναι ελληνική εταιρεία που προσανατολίζεται στην ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και ειδικεύεται στην παραγωγή λογισμικού για μηχανικούς.

LH Λογισμική
Τα σεμινάρια ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και μεταλλικών φορέων, διεξάγονται από πιστοποιημένους εισηγητές της μητρικής εταιρείας LH Λογισμική.

Με το πέρας των σεμιναρίων και την επιτυχημένη ολοκλήρωσή τους, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης του εκάστοτε σεμιναρίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.