Σεμινάρια FESPA – Φορείς από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

To FESPA είναι ελληνικό πρόγραμμα και ένα από τα δημοφιλή προγράμματα της ελληνικής αγοράς για την ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η έκδοση 5.6.0.6 του FESPA10ec της LH Λογισμικής ενσωματώνει τους Ευρωκώδικες 0, 2, 3, 7, 8 και τα εθνικά προσαρτήματα.