Καταχωρήσεις από ALPHACAD

Σεμινάρια AutoCAD 2D (δισδιάστατη σχεδίαση)

Το AutoCAD είναι ένα από τα κορυφαία σχεδιαστικά λογισμικά παγκοσμίως και απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, διακοσμητές, σχεδιαστές στελέχη CAD / IT πολλών κλάδων (π.χ. χαρτογράφησης) και γενικότερα σε όσους σχεδιάζουν τεχνικό σχέδιο.

Σεμινάρια AutoCAD 3D (τρισδιάστατη σχεδίαση)

Το ΑutoCAD 3D είναι η εφαρμογή της Autodesk για τρισδιάστατη σχεδίαση. Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες, θα είναι σε θέση να δημιουργούν μοντέλα και στις τρεις διαστάσεις καθώς και να τροποποιούν και να βελτιστοποιούν τα μοντέλα χρησιμοποιώντας φωτορεαλιστικά εργαλεία του ΑutoCAD.

Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών

Μέσα από τα Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών της AlphaCAD, οι συμμετέχοντες κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο και καταρτίζονται πάνω στη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης καθώς και στη χρήση του Λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ. Τα Σεμινάρια καλύπτουν και τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακής Επιθεώρησης:

1. Κτιρίων 2. Λεβήτων – Εγκαταστάσεων Θέρμανσης 3. Κλιματισμού.

Σεμινάρια 3D Studio Max

Το 3D Studio Max (3DS Max) της Autodesk αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή λογισμικά τρισδιάστατης μοντελοποίησης. Καλύπτει τις ανάγκες για ρεαλιστική σχεδίαση στο χώρο, με την προσθήκη 3D αντικειμένων, φωτισμών και σκιών. Η τρισδιάστατη αναπαράσταση μπορεί, είτε να παραχθεί στο ίδιο το 3D Studio Max, είτε να εισαχθεί από άλλο CAD πρόγραμμα, όπως το AutoCAD.

Σεμινάρια Προγραμμάτων Φωτορελισμού

Τα Προγράμματα Φωτορεαλισμού συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της παρουσίασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και η απεικόνιση μακετών με ρεαλιστικά χαρακτηριστικά. Στα σεμινάρια επιτυγχάνεται η εκμάθηση των σημαντικότερων αρχών του φωτορεαλισμού και η εφαρμογή αυτών μέσω των δημοφιλέστερων φωτορεαλιστικών προγραμμάτων.

Σεμινάρια AutoCAD Architecture (αρχιτεκτονική σχεδίαση)

To AutoCAD Architecture είναι η αρχιτεκτονική προέκταση του ΑutoCAD. Ο χρήστης του Autocad Architecture έχει τη δυνατότητα να εξελίξει το γραμμικό σχέδιο δημιουργώντας όγκους και χρησιμοποιώντας τα βασικά στοιχεία της κτιριοδομικής κατασκευής όπως τοιχοποιίες, ανοίγματα, παράθυρα, πόρτες, κουφώματα, πλάκες, δάπεδα, κλίμακες κ.α.

Σεμινάρια FESPA – Φορείς από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

To FESPA είναι ελληνικό πρόγραμμα και ένα από τα δημοφιλή προγράμματα της ελληνικής αγοράς για την ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η έκδοση 5.6.0.6 του FESPA10ec της LH Λογισμικής ενσωματώνει τους Ευρωκώδικες 0, 2, 3, 7, 8 και τα εθνικά προσαρτήματα.

Σεμινάρια Μηχανικών

Στην AlphaCAD διδάσκονται τα εξής σεμινάρια:
-Διαδικασία Έκδοσης Αδειών Δόμησης.
-Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) και Κτιριοδομικός Κανονισμός.
-Συμπλήρωση του Δελτίου Δομικής Τρωτότητας (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.)

Σεμινάρια Inventor

Το Inventor της Autodesk είναι ένα λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης (3D CAD). Προσφέρει ένα εύχρηστο σύνολο εργαλείων για τρισδιάστατο μηχανολογικό σχεδιασμό, τεκμηρίωση και προσομοίωση προϊόντων. Η ψηφιακή πρωτοτυποποίηση με το Inventor σας βοηθά να σχεδιάσετε και να επικυρώσετε τα προϊόντα σας πριν αυτά κατασκευαστούν.

Έκδοση Αδειών Δόμησης

Ως Άδεια Δόμησης (μέχρι πρότινος οικοδομική άδεια), σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4030/2011 ορίζεται η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.